Quercus Frainetto Trump (MACAR MEŞE)


Ürün Kodu: 0087
Quercus Frainetto Trump (MACAR MEŞE)

Özellik:
-Yapraklarının üstleri yeşil alt kısımları gri renklidir. Yaprak sapı yoktur ,yaprak direk sürgüne oturur.

-Her yıl yapraklarını döker.
-Kuvvetli rüzgarlara dayanıklıdır.
-Aynı bitkide hem erkek hem dişi çiçek bulundurur (Monoecious) ve rüzgar vasıtası ile polenleşirler.
-1000 ve daha fazla yaşlara ulaşabilir.
-Yaprağını döken sınıfına girer ama bu tam da yeni filizlerini vermeden hemen önce, ilkbahar başında oluyor, kahverengiden 3-4 haftada yeşile dönüverir.
-Meşe ağaçları elli yaşına gelmeden meşe palamudu üretemezler.

-Mart-Nisan aylarında çiçek, Ekim ayında da meyve verirler.
-Tohum toplama zamanı Ekim-Kasım aylarıdır.

-Tohumlar toplandıktan sonra en geç 10 gün içinde ekilmelidir.

-Meşe ağaçları, 400'ün üzerinde türü bulunan yaprak döken ya da her dem yeşil ağaçlardır.
-Meşeler çok büyüyen uzun ömürlü ağaçlardır.
-Güzün hoş bir renklenme oluştururlar.
-Meşelerin pek çok türü ülkemizde tabi olarak yayılım gösterirler.
-Yaprak döken meşeler kızıl ve ak meşe olmak üzere iki gruba ayrılır.
-Meşeler iyi bir bahçe ağacıdır.
-Derin fazla azgın olmayan kök sistemleri ve fazlaca yayılan dalları vardır.
-Hafif gölge verdiklerinden alt kısımlarında çimler ve başka bitkiler yetişebilir.
-Meşeler esas olarak tohumdan üretililirler. Fakat genelde yavaş büyürler.
-Park ve bahçelerde kitle ağacı olarak kullanılabilirler.
-Rüzgara dayanıklıdır, iyi yol ağacı olur.

Habitat: Ormanlık yerler.

Boyu-Genişliği: 18 m.ye kadar boylanabilir. Genç sürgünler hafif köşelidir. Yan tomurcuklar dolgun sivri uçlu ve çıplak pullar ile örtülü, pulların kenarı kirpiklidir.

Büyüme Biçimi: Düzgün gövdeli, dar tepeli bir ağaçtır. Ayrıca geniş, dağınık ve oval taç görünüşlü bir ağaçtır.

Yer: Gölge ya da yarı gölge yerlerde yaşarlar.

Toprak: Ağır topraklar (kil veya alüvyon içeren balçık toprak) da dahil olmak üzere ph 4.5 - 7.5 değerleri içindeki verimli topraklar.
Genel olarak ortalama yağışın 350 mm nin üzerinde olduğu ve su tutma kapasitesi yüksek, genellikle yeteri kadar kil ihtiva eden topraklar.
Taze ve derin toprakları sever.

Kullanım Alanları:

Meşe ağacı en iyi kazık materyalidir.
Ayrıca Meşe ağacı kabuklarından yapılan çay, mide ve bağırsak kanamalarını iyileştirir.
Travers, kaplama, yapı malzemesi, mobilya, doğrama, ev ve süs eşyaları, alet sapları, odun kömürü, ağaç kabuğu, meyve üretimi.

Genel Dağılımı: Güney-Doğu Avrupa, Güney İtalya, Türkiye, Balkanlar
 

Türkiye Dağılımı: Türkiyede yayılış alanı (Demirköy, belgrad Ormanı, Bandırma, Balıkesir, Bursa, Kazdağı, Düzce, Bolu, Samsun, Tokat)