Euonymus japonicus (Yeşil top taflan)


Ürün Kodu: 0015
Dikim Yeri: Tam güneş ya da yarı gölge istekleri vardır. 

Toprak: Nemli fakat iyi drene edilmiş toprakta daha iyi gelişim gösterir.Ancak verimli, humuslu kil topraklarını tercih ederler.

Büyüme Hızı: Yavaş

Ömrü: Çok yıllık kalıcı bitki

Dikim: Dikim yılın her ayı fideden yapılabilir. Fideler geldikleri tüp/saksı ile aynı genişlik ve derinlikte açılan çukurlara dikilir. Dikimde dikkat edilecek husus gelen fidenin, dikim çukurunun üstünde yada altında kalmayıp toprakla aynı seviyede dikilmesidir.