Euonymus japonicus - Yayılıcı Auera
3 m’ ye kadar boylanabilen herdem yeşil bir çalıdır. Sarılarak tırmanır. Ve yayılıcı bir özelliği vardır. Yaprakları karşılıklı, parlak koyu yeşil, oval ve kenarları dilimli dişlidir.