Echeveria (Eçeverya)


Ürün Kodu: 0163
Damkoruğugillerdendir. Ana vatanı Orta Amerika ile Güney Amerika’nın kuzey bölgeleri yani Meksika’dan Venezuela’ya kadar olan ülkelerdir. Tüm dünyaya yayılmış 150 civarında türü bulunmaktadır. Etli ve sulu bitki türlerindendir. Bu da, su tutma niteliğinin en önemli göstergesidir. Adını İspanya’nın Bask Bölgesi’nde doğmuş ve Meksika’da çalışmış botanikçi-ressam, Atanasio Echeveria’dan almıştır. Zaten görüntüsü de tıpkı tabloları andırır.